Overige

Versterkte samenwerking

TVVL is verheugd dat de KNNVK & Young Cool haar verenigingsbureau en het postadres gaat verhuizen naar de TVVL in Woerden. Patricia Verbruggen-Vink is de verenigingsmanager en het eerste aanspreekpunt van de vereniging. TVVL zal waar nodig de vereniging ondersteunen in haar backoffice activiteiten.

KNVVK & Young Cool is een technische wetenschappelijke vereniging en vormt al meer dan 100 jaar het kennisnetwerk voor de koudetechnische professional. Een van de overwegingen om te kiezen voor de locatie Woerden is dat hier meerdere technisch georiënteerde verenigingen zijn gehuisvest, wat de onderlinge samenwerking vergemakkelijkt en versterkt.

Een belangrijke activiteit van KNVVK & Young Cool is het verbinden van wetenschap, bedrijfsleven en overheden. Kennisoverdracht (onder andere via opleidingen) en het stimuleren van ontwikkeling en innovatie in de sector zijn andere pijlers van de organisatie.

John Lens, directeur van TVVL: “Als we echt stappen willen zetten in het verder verduurzamen van Nederland, dan is het samenbrengen van de juiste mensen en kennis essentieel. Juist vanuit nieuwe en ook andere invalshoeken ontstaat de zo nodige innovatie.”


Mega-opdracht voor Unica →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: