Gebouwautomatisering

KNX Adviseurshandboek biedt helpende hand

Speciaal voor adviseurs, ontwerpers en ook eindgebruikers die bezig zijn met het ontwerpen en plannen van een KNX-installatie heeft KNX Nederland het KNX Adviseurshandboek opgesteld. Met dit handzame handboek hebben professionals een leidraad om als volwaardige gesprekspartner van installateurs en system integrators een KNX-project te starten. Het KNX adviseurshandboek is tot stand gekomen met hulp van meerdere specialisten uit de markt.

Het KNX Adviseurshandboek is per direct als gratis download beschikbaar op de community Smart Inside. Daarnaast heeft KNX Nederland een beperkt aantal gedrukte exemplaren beschikbaar voor bezoekers van de KNX-stand op beurzen of op aanvraag voor diegenen die aan een papieren uitgave de voorkeur geeft.

Introductie

Het KNX Adviseurshandboek begint met een introductie van KNX, waarin de lezers kunnen vinden wat KNX precies inhoudt en wat de voordelen zijn van het werken met de wereldwijde standaard. Hierna besteedt het handboek ruimschoots aandacht aan het thema duurzaamheid en het streven naar energie-efficiëntere prestaties van installaties. Vervolgens behandelt het naslagwerk het verschil tussen conventionele- en businstallaties.

Werking als besturingsprotocol

Verderop in de handleiding komt de opbouw en structuur van KNX aan bod, waarna de schrijvers van het KNX Adviseurshandboek inhoudelijk ingaan op de vraag hoe je ontwerpen maakt met KNX-installaties. In de hoofdstukken die volgen, leest de raadpleger van de handleiding meer over de werking van KNX als besturingsprotocol van installaties op het gebied van verlichting en binnenklimaat.

Koppeling met andere systemen

Het KNX Adviseurshandboek bevat informatie over de koppeling van KNX met algemene functies zoals tijdgestuurde functies, specifieke scenario’s, dataverzameling, beveiliging en zonnewering. De samenwerking van KNX met andere systemen zoals BACnet en Modbus passeren eveneens de revue in het handboek. Hierbij is ook aandacht voor besturing en bewaking van KNX-installaties op afstand.

Koppeling met internet

Aansluitend op de besturing en bewaking van KNX-installaties op afstand besteedt de handleiding ook aandacht aan de samenhang tussen IoT en KNX. Beveiliging van elk type, gebouwgebonden installaties die aan het internet zijn gekoppeld is al langere tijd een belangrijk discussiepunt. Daarom bevat het boek een apart hoofdstuk over KNX Secure; deze nieuwe technologie zorgt voor een veilige koppeling van KNX-installaties met het internet.

Downloadbaar

Alle geïnteresseerden in het KNX Adviseurshandboek kunnen de digitale versie downloaden op de website van smartinside.nl, bij Documenten. Wie een gedrukt exemplaar wenst, kan een e-mail sturen.

Meer artikelen van KNX Nederland :

Een reis door de tijd met KNX


Dit jaar bestaat KNX 30 jaar. In die periode heeft KNX als protocol voor gebouwautomatisering in veel projecten de basis gelegd. Een project waarin KNX al sinds jaar en dag de rol van universele standaard vervult, is de automatisering van Kasteel de Vanenburg in Putten. Sinds 1997 zorgt KNX voor de verbindende schakel tussen de vele verschillende installaties in dit conferentiecentrum.

hoofdafbeelding

373 miljoen KNX-componenten is KNX prominent automatiseringssysteem


In het jaar dat KNX haar 30-jarig jubileum viert, blijkt uit marktonderzoek dat woningautomatisering op basis van KNX een dominante positie inneemt. Het onderzoek laat zien er in de afgelopen 30 jaar al 373 miljoen KNX-componenten zijn verkocht en geïnstalleerd. Dit is goed voor een gecumuleerde marktomzet van 54,5 miljard euro.

KNX viert komend najaar haar 30-jarig bestaan


Het jaar 1990 vormde het begin van een ontwikkeling die op dit moment de basis vormt voor een hele industrie en een onmisbare technologie. Het protocol dat uiteindelijk evolueerde tot KNX, de internationale standaard voor woning- en gebouwautomatisering, ontstond 30 jaar geleden. Op dit moment heeft KNX grote technologische vooruitgang geboekt als basistechniek voor slimme huizen en slimme gebouwe

KNX Virtual maakt toegang tot KNX eenvoudiger en sneller


Door de vele voordelen van een slimme woning of een smart building neemt de vraag naar uitgebreide, intelligente en veilige automatisering van gebouwen met KNX wereldwijd toe. De verwachting is dat met de introductie van KNX Virtual het aantal gebruikers van KNX aanzienlijk kan nemen. In de afgelopen jaren is er al een stevige groei te zien van systeem integratoren, installateurs en andere profess

KNX Adviseurshandboek biedt helpende hand


Speciaal voor adviseurs, ontwerpers en ook eindgebruikers die bezig zijn met het ontwerpen en plannen van een KNX-installatie heeft KNX Nederland het KNX Adviseurshandboek opgesteld. Met dit handzame handboek hebben professionals een leidraad om als volwaardige gesprekspartner van installateurs en system integrators een KNX-project te starten. Het KNX adviseurshandboek is tot stand gekomen met hul

KNX Association zet KNX IoT-technologie centraal


KNX is helemaal klaar voor de volgende fase van zijn succesverhaal: de focus op het Internet of Things. Als toekomstbestendige standaard verbindt KNX IoT de uitgebreide portefeuille van geïnstalleerde KNX-componenten en -systemen met de wereld van IoT. Hierdoor is het mogelijk om de vele verschillende apparaten en systemen, thuis en op kantoor, met elkaar te verbinden, zowel lokaal als op afstand.

Gebouwautomatisering is prima te beveiligen


Het gebruik van technologie om gebouwen slim te maken kwam onlangs behoorlijk negatief in het nieuws. Juist omdat deze technologie het mogelijk maakt om de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan, het hoofd te bieden. Woning- en gebouwautomatisering vervult een belangrijke bijdrage aan het gezonder, veiliger, leefbaarder en meer duurzaam maken van onze omgeving.


Innovation Center vormt ware publieksmagneet →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: